چیدمان ظروف کریستال داخل بوفه

چیدمان ظروف کریستال داخل بوفه

امروزه کابینت های چینی که ما به آنها ویترین و یا بوفه میگوییم نقش مهم در زندگی ما دارند بسیاری از خانمها علاقه دارند که ظروف زیبا و گران بها خود را در بوفه بچیند به نحوی که زیبایی آنها چشمگیر باشد وهم بخاطر کمبود جا بتوانند از کمد وسایل غذاخوری استفاده کنند. در واقع یک چیدمان خوب هنر است طوریکه شما بتوانید از وسایل خود بهترین و مفیدترین استفاده ممکن را بکنید. در اینجا با گفتن چند نکته اصلی و مهم در چیدمان ظروف کریستال به شما کمک میکنیم تا زیبایی ظروف خود را به نمایش بگذاریید.

اولین کار انتخاب ظروف براساس اندازه است:

بهتر است برای شروع کار به سراغ ظروف بزرگتر بروید. ممکن است بگویید که ظروف شما از لحاظ اندازه زیاد تفاوتی ندارند و سردرگم شوید بزرگتر می تواند سنگین تر و یا بلند تر باشد، پس ساده تر میگوییم که بوفه خود را در هر طبقه سه قسمت تقسیم کنید از چپ به راست چیدن را شروع کنید بدین ترتیب که  ظروف بلند سپس کوتاه و سنگین مجدد ظروف بلند و در هر طبقه تکرار کنید.

نکاتی مهم و کاربردی

ظروفی که سنگین هستند وپایه دار را طبقه پایین بوفه قرار دهید، وظروف کوچک وبرق دار وشفاف را در طبقه بالا قرار دهید

نکته دیگر وقتی ظروف را داخل بوفه قرار می دهید این معیار که کدامیک استفاده بیشتر وکاربردی تر دارد را لحاظ کنید.

برای گذاشتن لیوان های کریستال داخل بوفه می توانید دوکار انجام دهید یا یک طبقه به آنها دهید یا آنها را جلوی ظروف بلند قرار دهید برای لیوان ها از طبقه های بالا وپارچ از طبقه های پایین استفاده کنید.
شما با یک نور پردازی زیبایی ودرخشندگی ظروف کریستال خود را چندین برابر می کنید.